Aparıcı mühasib

1996-cı ildə Bakı şəhərində əsası qoyulan Sinteks MMC bu gün Qafqaz və Mərkəzi Asiyada ən böyük və uğurlu pərakəndə satış şirkətlərindən biridir.

SINTEKS öz üzərinə tanınmış beynəlxalq moda evlərindən tutmuş yeni yaranmış markalara kimi, dünyanın aparıcı moda brendlərini təmsil etməyi götürüb.

Şirkət dəb, zərgərlik və qida sahələrində 80-dən artıq mağazaya rəhbərlik edir.

Sinteks Şirkətlər qrupuna hal hazırda Vergilər üzrə aparıcı mühasib tələb olunur.

İşin rolu:

İşin əsas rolu şirkətin vergi qanunvericiliyinə uyğun uçotun və hesabatların aparılmasını təmin etməkdir

Vəzifə öhdəlikləri:

• Vergi və Digər dövlət rüsumları haqqında qanunvericilikdə olan dəyişiklikləri daim izləmək
• Vergi və digər dövlət ödənişləri ilə bağlı öhdəliyin icrasına nəzarət etmək
• Vergi və digər dövlət hesabatlarını hazırlamaq və vaxtında təqdim etmək
• Vergi uçotunun proqnozlaşdırılmasını aparmaq
• Vergi ilə bağlı riskləri idarə etmək və həll yollarını təklif etmək
• Vergi yoxlamaları və vergi ilə bağlı suallarda dəstək göstərmək

Əsas tələblər:

İxtisas / Təhsil:

• İqtisadiyyat, Maliyyə və ya Biznesin İdarəedilməsi sahəsində Ali təhsil

Təcrübə:

• Maliyyə və Mühasibat sahəsində 3 ildən çox iş təcrübəsi
• Qeyd olunmuş vəzifədə ən azı 1 il iş təcrübəsi

Bilik və bacarıqlar:

• Azərbaycan dilini əla, ingilis və rus dillərini yaxşı səviyyədə bilmək
• MS Office Proqramlarını yaxşı bilmək: Word, Excel, Powerpoint və s
• Vergi Məcəlləsi
• Əmək Məcəlləsi
• Beynəlxalq vergi sistemi

Kompetensiyalar:

• Vergi uyğunluğuna nəzarət
• Vergi hesabatına nəzarət
• Zamanın idarə olunması
• Analitik bacarıq
• Detallara diqqət
• Ünsiyyət

Vakansiya ilə maraqlanan namizədlərdən CV’lərini Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. e-mailına, mövzu hissəsində “Vergilər üzrə aparıcı mühasib” qeyd edib göndərilməsi xahiş olunur.

 

Основанная в 1996 году в столице Азербайджана Баку, SINTEKS LLC является одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в ритейл индустрии на Кавказе и в Центральной Азии.

SINTEKS сотрудничает с ведущими мировыми модными брендами - от известных международных домов моды до новых дизайнерских брендов.

Компания управляет более чем 80-ю магазинами, которые функционируют в сфере моды, ювелирных украшений и ресторанного обслуживания.

В настоящее время, мы в поисках Ведущий Бухгалтер по налогам, желающего присоединиться к группе компаний «SINTEKS».
Роль:

Основная роль работы - обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с налоговым законодательством компании.

Обязанности на работе:

• Отслеживание изменений в налоговом и в другом государственном законодательстве.
• Контроль исполнения обязательств по налогам и другим государственным платежам.
• Своевременная подготовка и сдача налоговых и других государственных отчетов.
• Прогнозирование налогового учета
• Управление налоговыми рисками и предложение решения
• Поддержка налоговых проверок и вопросов связанные с налогом.

Основные требования:

Квалификация / Образование:

• Высшее образование в области экономики, финансов или управление бизнесом

Опыт работы:

• Более 3-ех лет опыта в области финансов и бухгалтерского учета.
• Не менее 1-ого года опыта работы на указанной должности

Профессиональные знания и навыки:

• Отличное знание азербайджанского языка и хорошее знание английского, русского языков.
• Хорошее знание программ MS Office: Word, Excel, Powerpoint и др.
• Налоговый кодекс
• Трудовой кодекс
• Международная налоговая система

Компетенции:

• Контроль налогового законодательства
• Контроль налоговой отчетности
• Умение управлять временем
• Аналитическое мышление
• Внимание к деталям
• Коммуникация

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., указав название позиции « Ведущий Бухгалтер по налогам» как тему.


Founded in 1996 in Baku, Azerbaijan, SINTEKS LLC is now one of the largest and most successful fashion retailers in the Caucasus and Central Asia.

SINTEKS is committed to working with the world’s leading fashion brands – from established international fashion houses to emerging designer labels.

The company now has more than 80 stores operating in fashion, jewelery and food & beverage spheres.

We are currently looking for Senior Tax Accountant to join Sinteks Group of Companies.

The role:

The main role of work is to ensure company’s accounting and tax reporting in accordance with local tax legislation

Job responsibilities:

• Monitor changes in tax and other related state legislation.
• Monitor the fulfillment of obligations for taxes and other government payments.
• Prepare and submit tax and other government returns in a timely manner.
• Tax planning and forecasting
• Manage tax risks and propose solutions
• Support during tax audits and tax related matters

Main requirements:

Qualifications / Education:

• University degree in Economics, Finance or Business Administration

Experience:

• More than 3 years of experience in finance and accounting.
• At least 1 year of work experience in the specified position

Professional knowledge and skills:

• Excellent knowledge of the Azerbaijani language and good knowledge of English, Russian.
• Good knowledge of MS Office programs: Word, Excel, Powerpoint, etc.
• Tax Code
• Labor Code
• International taxation

Competencies:

• Tax legislation
• Tax reporting
• Time Management
• Analytical thinking
• Detail oriented
• Communication

Interested candidates, please send your CV to Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. highlighting the position name “Senior Tax Accountant” in the subject line.